Hier vindt u een overzicht van publicaties van Wouter de Been. Van een aantal publicaties is een samenvatting of integrale elektronische versie beschikbaar. De gepubliceerde tekst van deze artikelen kan op enkele punten afwijken van de elektronische versie.

Publicaties gemarkeerd met  zijn beschikbaar als pdf-bestand.

 • Been, W.H.J. de & H.S. Taekema (2013). “What Piece of Work is Man? Modernity and Human Nature.” In Contemporary Pragmatism.
 • Been, W.H.J. de (2012). “Continuity or regime change in the Netherlands: Consociationalism in a deterritorialized and post-secular world.” Ethnicities Vol. 12, Issue 5
 • Been, W.H.J. de (2012) “The Quest for Neutrality and the Stench of History,” in: Jeroen Temperman (ed.) The Lautsi Papers: Multidisciplinary Reflections on Religious Symbols in the Public School Classroom, Leiden and Boston: Martinus Nijhoff Publishers.
 • Been, W.H.J. de (2012) “Back to the Future or Forward to the Past,” Fiat Justitia p. 27-31.
 • Wouter de Been en Sanne Taekema (2012), ‘De verstrengeling van feiten en waarden: onjuist of juist onvermijdelijk?’, in: E.T. Feteris e.a. (red), Gewogen oordelen. Essays over argumentatie en recht, Den Haag: Boom, pp. 327-337.
 • Wouter de Been en Wibren van der Burg (2012), ‘Godsdienst als hype’, Nederlands Juristenblad 87 (2012) 13, p.772.  
 • Wouter de Been en Wibren van der Burg (2010), “Diversiteit in Nederland,” Openbaar Bestuur, nr. 12, p. 2-6.
 • Wouter de Been (2010) “Regulations, Market Stimuli and Professional Virtues in Conflict: About Self-Regulation and Professionals” in: Thijs Jansen, Gabriël van den Brink & Jos Kole (eds.) Professional Pride: A Powerful Force, Amsterdam: Boom, p. 138-54. ISBN 978 94 6105 115 8.
 • Wouter de Been en Wibren van der Burg (2010), “Het gras is in Nederland Groener: Een verdediging van de Nederlandse aanpak van maatschappelijke verdeeldheid,” Fiat Justitia 22, nr. 2, p. 37-40.
 • Wouter de Been (2009) ‘Regels, marktprikkels en professionele deugden in tegenspraak: Over zelfregulering en professionals,’ in: Beroepstrots Amsterdam: Boom.
 • ‘Rules and Aspirations at Cross Purposes: Self-Regulation and the Professions,’ under review Journal of Law and Society.
 • ‘Verscheidenheid en continuïteit in het werk van Michael Walzer’ en ‘Beknopte biografie en bibliografie van Michael Walzer’ in: Grenzeloze rechtvaardigheid, Amsterdam, Boom 2008, p. 11-29 en 139-45.
 • Legal Realism Regained: Saving Realism from Critical Acclaim, Palo Alto: Stanford University Press, 2008.
 • Boekbespreking: The Legal Junction: The Complex Promise of Modern Legal Professionalism, in: Nederlands Tijdschrift voor Rechtstheorie en Rechtsfilosofie, 2007/3, p. 104-08.
 • Penvoering van het rapport van de Commissie Rechtsstaat van de Wiardi Beckman Stichting, De bedreigde rechtsstaat: Sociaal-democratie, terrorismebestrijding en burgerschap, 2007.
 • Boekbespreking: Creatieve democratie: John Deweys pragmatisme als grondslag voor een democratische samenleving, in: Nederlands Tijdschrift voor Rechtstheorie en Rechtsfilosofie, 2006/1.
 • Realism Revisited, (diss.) Tilburg 2005.
 • ‘Pragmatism and Ideal-Oriented Socio-Legal Study,’ in: Wibren van der Burg & Sanne Taekema (eds.), The Importance of Ideals: Debating Their Relevance in Law, Morality, and Politics, Brussels, Peter Lang 2004, p. 59-74.
 • ‘Deliberatie en Rechtsstatelijkheid,’ in: Willem Witteveen and Bart van Klink, Voorstudies en achtergronden V116. De sociale rechtsstaat voorbij. Twee ontwerpen voor het huis van de rechtsstaat, Den Haag, SDU Uitgevers, 2002, p. 87-101.
 • ‘Hoofddoek past in de rechtszaal,’ Volkskrant 16-5-2001, p. 7.
 • ‘De rommeligheid van het bestaan,’ in: Willem Witteveen and Sanne Taekema (red.), Verbeeldingsmacht: Wat juristen moeten lezen,’ Den Haag, BJU 2000, p. 107-12.
 • ‘Mens laat zich niet meer door instincten leiden,’ Volkskrant 13-9-2000, p. 12.
 • ‘Afwijzing referendum stoelt op minachting burger,’ Volkskrant 25-8-2000, p. 11.
 • ‘Roscoe Pound & Karl Llewellyn: Searching for an American Jurisprudence,’ Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie 28, 1999, p. 78-9.
 • ‘The One and the Many: America’s Struggle for the Common Good & Achieving Our Country,’ Nexus 21, 1998, p. 172-8.
 • ‘Idealen en het Amerikaanse Rechtsrealisme,’ in: Wibren van der Burg and Frans Brom (red.), Over Idealen, Deventer: Tjeenk Willink, 1998, p. 55-73.
 • ‘Modern liberalisme bewandelt gulden middenweg,’ Staatscourant 129, 1997.

Geaccepteerd voor publicatie

 • Taekema, H.S., B. van Klink & W.H.J. de Been (eds.) (forthcoming 2016), Facts and Norms in Law: Interdisciplinary Reflections on Legal Method, Cheltenham: Edward Elgar.
 • Been, W.H.J. de, Payal Arora & Mireille Hildebrandt (eds.) (forthcoming May 20th 2015), Crossroads in New Media, Identity & Law: The Shape of Diversity to Come, Basingstoke: Palgrave MacMillan.
 •  

  Been, W.H.J. de Been (forthcoming 2015), “Pragmatism and Dynamics: Does Pragmatist Adjustment Go All the Way Down?” Erasmus Law Review.