Wouter de Been werd geboren te Breda op 6 mei 1966. Vanaf 1986 studeerde hij in Amsterdam Amerikanistiek aan de Universiteit van Amsterdam en verbleef hij voor een jaar aan de University of Minnesota in Minneapolis. Vervolgens studeerde hij vanaf 1993 politieke theorie aan de University of New Orleans en was hij gastonderzoeker aan de Leopold Franzens Universität in Innsbruck.

In 1996 ging hij promotieonderzoek doen aan de Universiteit van Tilburg. In 2005 promoveerde hij cum laude op het proefschrift Realism Revisited. realism<br />
revisited Ondertussen deed Wouter de Been onderzoek in projecten voor de WRR, het WODC en het bureau Motivaction. Van 2006 tot 2007 werkte hij bij de Wiardi Beckmanstichting ten behoeve van een onderzoek naar de bedreiging van de rechtsstaat door recente wetgeving op het gebied van terrorisme en burgerschap. In 2008 was hij als postdoconderzoeker in het onderzoeksprogramma ‘The Good Professional’ verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Sinds 2009 werkt hij aan een onderzoeksproject over conflicten in de multireligieuze samenleving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In dit project wordt geprobeerd tot een meer dynamische en open interpretatie te komen van klassieke idealen als neutraliteit, scheiding van de kerk en staat, godsdienstvrijheid, gelijkheid en vrijheid van meningsuiting.