De centrale thema's van de onderzoeken van Wouter de Been zijn: politieke theorie, rechtstheorie, pragmatisme, Amerikaans rechtsrealisme, wetenschappelijke methode, democratische theorie, terrorismebestrijding, professionele deugden en de multiculturele samenleving.