Welkom

Welkom op de website van Wouter de Been.

Wouter de Been is sinds 2008 postdoconderzoeker aan de Faculteit der rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Op deze website is informatie te vinden over zijn professionele activiteiten, onderzoek, onderwijs en publicaties.

Voor meer informatie over zijn huidige onderzoeksprogramma ‘Herijking van politieke filosofie en recht: recht doen aan dynamiek en hybride identificaties’ kunt u hier terecht.

  • Capgroep ARW/Sectie rechtstheorie
  • Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  • Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Postbus 1738
  • 3000 DR Rotterdam
  • e-mail debeen (at) law.eur.nl