The English-language publications are available via SSRN:
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2173051

 

2016
Wahedi, S. & Kool, R.S.B. (2016). De strafrechtelijke aanpak van meisjesbesnijdenis in een rechtsvergelijkende context. Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, 3 (7), 36-54. doi: 10.5553/TvRRB/187977842016007003004

Wahedi, S. (2016). Het beoordelingskader van rituele jongensbesnijdenis. Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, 7 (1), 59-74. doi: 10.5553/TvRRB/187977842016007001005

Wahedi, S. (2016). Noot bij: Das Bundesverfassungsgericht.(2015, Januari 27), Oxford Journal of Law and Religion 2016-2, (BVerfG 471/10 and 1181/10).. ECLI:DE:BVerfG:2015:rs20150127.1bvr047110

Wahedi, S. (2016). Noot bij: Council of State of Belgium. , Oxford Journal of Law and Religion 2016-, (Case no A.209.364/IX-8089)..

Wahedi, S. (2016). Noot bij: Council of State of Belgium. (2014, Oktober 14), Oxford Journal of Law and Religion 2016-, (Case no A.209.352/IX-8049).

2015
S. Wahedi, ‘Geef de ruimte aan rituele slachtpraktijken’, Trouw 13 november 2015, p. 21 (opinie).

Kool, R.S.B. & Wahedi, S. (2015). European Models of Citizenship and the Fight against Female Genital Mutilation. In S.N. Romaniuk & M. Marlin (Eds.), Development and the Politics of Human Rights (pp. 205- 221). Boca Raton: CRC Press (Taylor & Francis Group) 2015.

Wahedi, S. (2015 september 29). ‘Schoolsysteem laat talent onbenut’. Retrieved Nov 22, 2015, from http://www.kis.nl/artikel/schoolsysteem-laat-talent-onbenut

2014
S. Wahedi, ‘Marginaliseren van godsdienstvrijheid door abstraheren van de religieuze dimensie. Over de normatieve verhouding tussen het strafrecht en de uitoefening van godsdienstvrijheid [Marginalising religious freedom through abstraction. On the normative relationship between criminal law and practicing religion]’, Religie & Samenleving 2014, pp. 128-147.

T. Königs, S. Wahedi & T. Waterbolk, ‘The European Union’s Approach Towards Conflict Minerals: A Plea for Corporate Social Responsibility’, The Dovenschmidt Quarterly 2014, pp. 18-34.

S. Wahedi, ‘De strafbaarstelling van illegaliteit, beoordeeld in het licht van het Europees recht [The criminalisation of unlawful stay assessed in light of European law]’, Delikt en Delinkwent 2014, pp. 425-443.

R. Kool & S. Wahedi, ‘Criminal enforcement in the area of female genital mutilation in France, England and the Netherlands: a comparative law perspective’, International Law Research 2014, p. 1-15.

2013
T. Königs, S. Wahedi & T. Waterbolk, ‘The European Union’s approach towards child victim testimonies in criminal proceedings compared to the right to fair trial: summum ius, summa injuria?’, Journal of Politics and Law 2013, pp. 14-34.

T. Königs, S. Wahedi & T. Waterbolk, ‘Het Europees recht en de bescherming van kwetsbare slachtoffers. Kritische kanttekeningen bij Richtlijn 2012/29/EU [The European Union-law and the protection of vulnerable victims. Critical remarks with regard to Directive 2012/29/EU]’, Nederlands Juristenblad 2013, pp 2145-2149.

S. Wahedi, ‘De strafbaarstelling van illegaliteit. Met een kanon op een mug schieten? [The criminalisation of illegal residents. Shooting a mosquito with a gun?]’ Nederlands Juristenblad 2013, pp. 1516-1520.

2012
S. Wahedi, ‘De wederrechtelijkheid van jongensbesnijdenis: een ethische uitdaging voor het strafrecht? [The punishability of male circumcision: an ethical challenge for criminal law?] ’ Nederlands Juristenblad 2012, pp. 3097 – 3105.

S. Wahedi, ‘Een boerkaverbod. Waar is dat op gebaseerd? [A burqa ban. What is that based on?]’, Nederlands Juristenblad 2012, pp. 1572 – 1576.

S. Noor & S. Wahedi, ‘Registreer allochtonen niet langer [Do not register aliens anymore]’, NRC Handelsblad 14 mei 2012, Opinie & Debat.