Burg, W. van der (2014), The Dynamics of Law and Morality. A Pluralist Account of Legal Interactionism, Farnham: Ashgate (xiii – 186), (pb: Routledge, 2016). Link to Ashgate.  Voorpagina-The-Dynamics-of-Law-and-Morality
Burg, W. van der (2009), Het ideaal van de neutrale staat. Inclusieve, exclusieve en compenserende visies op godsdienst en cultuur (oratie EUR), Den Haag: BJU, 80 pp. [The Ideal of the Neutral State. Inclusive, Exclusive and Compensatory views on Religion and Culture’]
Burg, W. van der (2006), Over hoofddoekjes, zwarte kousen en de seculiere samenleving. De noodzaak van een inclusieve democratie en een theologie der voorlopigheid (rede bij de opening van het academisch jaar), Kampen (Kamper oraties). (23 p.) [‘On head scarves, black stockings and secular society. The need for an inclusive democracy and a theology of provisionality’]Dutch version can be found on this website
unauthorized German translation can be found on this website
Burg, W. van der (2005), Over religie, moraal en politiek. Een vrijzinnig alternatief, Kampen: Ten Have (205 p.) [‘On Religion, morality and politics. A liberal alternative’]

Naar aanleiding van het boek Over religie, moraal en politiek. een vrijzinnig alternatief is een klein boekje verschenen, waarin twaalf auteurs reageren op de daarin gepresenteerde opvattingen
Burg, W. van der (2001), Dynamisch recht. De interactie tussen recht, ethiek en samenleving (oratie Tilburg), Den Haag: Boom Juridische uitgevers. (46p.) [‘Dynamic law. The interaction between law, ethics and society’]
Burg, W. van der (2001), De verbeelding aan het werk. Pleidooi voor een realistisch idealisme, Kampen: Agora. (186 p) [‘The imagination put into practice. An argument for realistic idealism]
Burg, W. van der (1991), Het democratisch perspectief. Een verkenning van de normatieve grondslagen der democratie (dissertatie Utrecht), Arnhem: Gouda Quint. (253 p.) [The democratic point of view. An exploration of the normative basis of democracy’]
Vedder, A.H. en W. van der Burg (1989), AIDS en ethiek. Een verkenning van ethische en rechtsfilosofische vragen rond HIV-infectie en AIDS, Utrecht: Centrum voor Bio-ethiek en Gezondheidsrecht.
Burg, W. van der (1986), Een andere visie op burgerlijke ongehoorzaamheid, (Kluwer Post Scriptum 1986), Deventer: Kluwer. (xx + 238 p.) [‘A different view on civil disobedience’]