Rond verschillende thema’s heb ik bijgedragen aan het maatschappelijke debat, door onder meer lezingen, interviews en publicaties voor een breder publiek. Op dit moment richt mijn onderzoek zich meer op theoretische thema’s waardoor ik dit minder vaak doe dan enkele jaren geleden.

Enkele thema’s in mijn meer toegepaste onderzoek zijn:

  • De democratische rechtsstaat en (culturele en religieuze) diversiteit
  • Vrijzinnige ethiek
  • Realistisch idealisme
  • Anti-discriminatiewetgeving
  • Tolerantie
  • Professionele ethiek

Zie verder mijn lijst van publicaties, waarin voor veel artikelen ook een pdf beschikbaar is.

Boeken

Enkele van mijn boeken zijn mede op een breder publiek gericht:

  • Het ideaal van de neutrale staat (oratie EUR), Den Haag: BJU 2009.
  • Over religie, moraal en politiek. Een vrijzinnig alternatief, Kampen: Ten Have 2005.
  • De verbeelding aan het werk. Pleidooi voor een realistisch idealisme, Kampen: Agora 2001.

Blogs

Onregelmatig schrijf ik blogs. Hieronder een overzicht: