Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam verzorgt Wibren van der Burg, samen met een aantal collega’s, de volgende cursussen:

  • Rechtsfilosofie (bachelor Rechtsgeleerdheid)
  • Fiscaal confrontatievak (master Fiscaalrecht)

Meer informatie over de inhoud van deze vakken vindt u in de elektronische studiegids.

Aan Queen Mary University of London verzorgt hij de cursus Jurisprudence A. Studying Law and Morality in a Pluralist Context.

Hij levert daarnaast bijdragen aan verschillende cursussen op het gebied van rechtsfilosofie en de methodologie van juridisch onderzoek, en geeft gastcolleges rond een grote verscheidenheid aan onderwerpen.

Eerder verzorgde cursussen in Rotterdam, Tilburg, en Utrecht (selectie):

– Research Lab
– Encyclopedie van de Rechtsgeleerdheid
– De Multiculturele Samenleving en de Democratische Rechtsstaat
– Jurisprudence (graduate and Ph.D. courses)
– Interdisciplinary study of law (Ph.D. course / Research master)
– Recht en Samenleving
– Law and Ethics
– Normatieve Theorie 1 and 2
– Politieke Theorie 1 and 2
– Bioethiek 1 and 2
– Moraal en Rationaliteit
– Moraal, Recht en Beleid
– Praktische Filosofie: Burgerlijke Ongehoorzaamheid
– Praktische Filosofie: Moraal, Recht en Beleid
– Bioethiek en Milieu-ethiek
– Inleiding Wijsgerige Ethiek
– Ethics in Theory and Practice (Ph.D. Summer School)