Wibren van der Burg is rechtsfilosoof en ethicus. Hij is sinds augustus 2008 hoogleraar rechtsfilosofie en rechtstheorie aan de Faculteit der rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het centrale thema van zijn onderzoek en onderwijs is de interactie tussen recht, ethiek en samenleving.

Daarbij gaat zijn aandacht momenteel vooral naar de vragen van de cultureel en religieus diverse samenleving. Eerder was hij van 2001 tot 2008 hoogleraar metajuridica aan de Universiteit van Tilburg. Van 1996 tot 2001 leidde hij in Tilburg het PIONIER-onderzoeksprogramma ‘Het belang van idealen in recht, moraal en politiek'. Van 1986 tot 1995 was hij verbonden aan het Centrum voor Bio-ethiek en Gezondheidsrecht en aan de faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit Utrecht.

Hij vervulde diverse maatschappelijke en wetenschappelijke nevenfuncties. Van 2002 tot 2006 was hij voorzitter van het landelijk bestuur van de Remonstrantse Broederschap. 

Capgroep ARW/Sectie rechtstheorie
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
tel. 010 408 2912
e-mail: vanderburg (at) law.eur.nl

 

Zijn recente Engelstalige papers zijn te vinden op ssrn:

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=383968

Meer informatie over zijn onderzoek en enkele blogs zijn te vinden op www.rechtindemulticulturelesamenleving.nl