Wibren van der Burg is rechtsfilosoof en ethicus. Hij is sinds augustus 2008 hoogleraar rechtsfilosofie en rechtstheorie aan de Faculteit der rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het centrale thema van zijn onderzoek en onderwijs is de interactie tussen recht, ethiek en samenleving.

Daarbij gaat zijn aandacht momenteel vooral naar de vragen van de cultureel en religieus diverse samenleving. Eerder was hij van 2001 tot 2008 hoogleraar metajuridica aan de Universiteit van Tilburg. Van 1996 tot 2001 leidde hij in Tilburg het PIONIER-onderzoeksprogramma ‘Het belang van idealen in recht, moraal en politiek’. Van 1986 tot 1995 was hij verbonden aan het Centrum voor Bio-ethiek en Gezondheidsrecht en aan de faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit Utrecht.

Hij vervulde diverse maatschappelijke en wetenschappelijke nevenfuncties. Van 2002 tot 2006 was hij voorzitter van het landelijk bestuur van de Remonstrantse Broederschap. Sinds 1 september 2014 is hij Visiting Professor aan Queen Mary University London.

Capgroep ARW/Sectie Sociologie, Theorie en Methodologie
Erasmus School of Law, EUR
Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam
tel. 010 408 2912
e-mail: vanderburg (at) law.eur.nl

 Voor recente Engelstalige papers, zie SSRNVoor blogs zie RIDMS.

 


Nieuws & aankondigingen

Tijdens het symposium Dynamiek en pluralisme in het recht en de multiculturele samenleving gaf Wibren van der Burg een inleiding over zijn nieuwe boek The Dynamics of Law and Morality. Die inleiding kunt u hieronder zien.

28 november 2014
Conferentie dynamiek en pluralisme in het recht en de multiculturele samenleving [meer info].

4 juli 2014 – Onlangs verschenen
Wibren van der Burg, The Dynamics of Law and Morality. A Pluralist Account of Legal interactionism, Ashgate.

The-Dynamics-of-Law-and-Morality

»» Meer informatie bij Ashgate.

 

In de komende maanden zal hij dit boek presenteren tijdens seminars in Sydney, Canberra, Londen en Rotterdam.

14 april 2014 – Wibren van der Burg benoemd tot Visiting Professor aan Queen Mary University London
Wibren van der Burg is met ingang van 1 september 2014 voor twee jaar benoemd tot Visiting Professor aan Queen Mary University London. Hij zal daar verbonden zijn aan het Centre for Law and Society in a Global Context. Komend najaar zal hij onder meer deelnemen aan enkele onderzoekseminars; in het jaar 2015-2016 zal hij onderwijs verzorgen op het gebied van Transnational Legal Theory.

8 april 2014 – Blog over het diversiteitsbeleid: [link].