Lezingen & Publicaties

Publicaties

 • Terpstra, G.T. (2013). ‘Religieuze rustplichten: accomoderen of negeren?’ – Commentaar bij EHRM 3 april 2012 (Sessa t. Italië) en CGB oordelen 2012-175, 2012-176 en 2012-177, in: H.M.T. Holtmaat (Ed.), Gelijke Behandeling 2012: Kronieken en Annotaties (pp. 205-227). Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2013.
 • Burg, W. van der (2012), ‘Slippery Slope Arguments’, in: R. Chadwick (ed.), International Encyclopedia of Applied Ethics, San Diego etc.: Academic Press, 129-142 (revised, second edition). http://ssrn.com/abstract_id=1445308
 • Burg, W. van der (2012), ‘Historisch besef’,  Nederlands Juristenblad 87 (2012) 02, p.120-121 .  
 • Been, W.H.J. de, Burg, W. van der (2012), ‘Godsdienst als hype’, Nederlands Juristenblad 87 (2012) 13, p.772. 
 • Burg, W. van der (2012), ‘De neutrale overheid – ‘and never the twain shall meet’? Een voortgezette discussie’, Filosofie & Praktijk, 33(2012) 1, 52-68. 
 • Burg, W. van der (2011), ‘De paradox van de ondemocratische democratietheorie’, in Foblets, M.-C., Hildebrandt, M., en  Steenbergen, J. (red.), Liber Amicorum René Foqué, Gent: Larcier/Boom juridische uitgevers 2011, 13 pp. 123-136. 
 • Been, W.H.J. de, Burg, W. van der (2010). Diversiteit in Nederland In: Openbaar Bestuur, 2010(12), 2-6
 • Burg, W. van der , ‘Homogeniteit versus diversiteit – schuivende verhoudingen’, Religie & Samenleving, 5(2010) 2, 103-123. 
 • Burg, W. van der (2011), ‘Afrekenen met de linkse kerk’, Nederlands Juristenblad 86 (2011) 28, 1877-1878.
 • Galenkamp, E.M. (2011), ‘Als de dienst het toelaat. Over de weigerambtenaar en de gewetensvrijheid’, in: Hansko Broeksteeg en Ashley Terlouw (red.), Overheid, recht en religie, Deventer: Kluwer, pp. 283-298.
 • Been, W.H.J. de (2011), ‘Monotheïsme kan uw staat ernstige schade toebrengen: Paul Cliteurs The Secular Outlook en Het Monotheïstisch Dilemma,’ Rechtstheorie en Rechsfilosofie.
 • Holtmaat, H.M.T. & Terpstra, G.Th. (2011). ‘Leve de pluriformiteit bij de discriminatiebestrijding – Een kritiek op het ideaal van uniforme aanpak van verschillende discriminatiegronden.’ NJCM-Bulletin / Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 36 (2011)(nr. 2), 159-173.
 • Terpstra, G.Th. (2011). ‘De veelzijdige werkelijkheid achter het ‘enkele feit’ – Pleidooi voor een fundamentele doordenking van alternatieven voor de ‘enkele-feitconstructie’ in het gelijke behandelingsrecht.’ NJCM-Bulletin / Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 36 (2011)(nr. 2), 215-225.
 • Burg, W. van der en W.H.J. de Been (2010). Diversiteit in Nederland In: Openbaar Bestuur, 2010(12), 2-6.
 • Burg, W. van der , ‘Homogeniteit versus diversiteit – schuivende verhoudingen’, Religie & Samenleving, 5(2010) 2, 103-123.
 • Burg, W. van der (2010), ‘De rechterlijke macht en culturele en religieuze diversiteit’, Nederlands Juristenblad 84 (2010) 31, 2026-2031.
 • Burg, W. van der (2010), ‘De scheiding van kerk en staat: een vaak miskend ideaal’, in: Koen Holtzapffel en Marius van Leeuwen (red.), De Remonstrantie 400 jaar. Ontstaan, historie, actualiteit, Zoetermeer: Meinema, 156-165.
 • Burg, W. van der en W.H.J. de Been (2010), ‘Het gras is in Nederland groener’, Fiat Justitia, 2(2010), 37-40.
 • Burg, W. van der (2010), ‘De rechterlijke macht en culturele en religieuze diversiteit’, Nederlands Juristenblad 84 (2010) 31, 2026-2031.
 • Temperman, J. (2010), ‘State Neutrality in Public School Education: An Analysis of the Interplay Between the Neutrality Principle, the Right to Adequate Education, Children’s Right to Freedom of Religion or Belief, Parental Liberties, and the Position of Teachers’, Human Rights Quarterly, 32:4(2010), 865-897.
 • Temperman, J. (2010), ‘Editorial’, Religion and Human Rights, 5:2-3(2010), 93-95.

Lezingen

Wibren van der Burg

Sociale normen kunnen stevige barrières zijn voor mensen met een andere achtergrond. Ook binnen de rechterlijke macht en binnen de juridische cultuur in bredere zin lopen culturele en religieuze minderheden tegen sociale codes aan die conformerend en uitsluitend werken. Is men zich bewust van die impliciete normen, en is men bereid deze aan te passen in het kader van bevordering van diversiteit? Juist de rechterlijke macht kan laten zien dat iedereen erbij hoort, dat we in Nederland minderheden niet uitsluiten, maar erbij betrekken.

Volledige artikel

Wibren van der Burg

“Samenleven in verscheidenheid – hebben we de kunst verleerd?” is de titel van de lezing die Wibren van der Burg, hoogleraar Rechtsfilosofie aan onze faculteit, op 30 september heeft verzorgd in het Humanistisch Café.

Wouter de Been

“Continuity or Regime Change in the Netherlands” is de titel van de presentatie die Wouter de Been bij de conferentie ‘The Law and Society Association Annual Meeting 2010’ in Chicago van 27 tot 30 mei heeft verzorgd.