Masterprogramma Recht in de Multiculturele Samenleving

Vindt u de multiculturele en multireligieuze samenleving een boeiende thematiek? Wilt u als jurist een constructieve bijdrage leveren aan onze omgang met maatschappelijke problemen? En bent u geïnteresseerd in politieke discussies? Dan is 'Recht in de Multiculturele Samenleving' aan de Erasmus Universiteit Rotterdam voor u de juiste master. Misschien ook na of naast een andere master.

De Nederlandse maatschappij is in enkele decennia ingrijpend veranderd. De ontwikkeling tot een multi-culturele en multireligieuze samenleving heeft voor het recht geleid tot allerlei nieuwe vragen en soms ook tot een opleving van oude discussies. Voorbeelden zijn de toelaatbaarheid van kledingvoorschriften en andere religieuze geboden en de rol van religie in de publieke ruimte. Deze mastervariant bestudeert hoe het recht, met gebruikmaking van inzichten uit andere disciplines zoals filosofie en sociologie, voor deze vragen een goede oplossing kan bieden.

Omdat het hier een hoogst actuele en veelal nieuwe materie betreft, bent u volop bezig met de rechts-ontwikkeling. Het gaat hier niet slechts om vragen naar de feitelijke rechtsontwikkeling, maar vooral ook om normatieve kwesties betreffende de gewenste rechtsontwikkeling. U leert daarom kritisch na te denken over ontwikkelingen in het positieve recht en voor de juridische vragen zelf beargumenteerde oplossingen aan te dragen. De theoretische en interdisciplinaire analyses worden steeds verbonden met de juridische en maatschappelijke praktijk. Deze variant van de master Rechtsgeleerdheid is uniek in Nederland. Doordat de thematiek van de mastervariant aansluit bij het onderzoek binnen de Rotterdamse faculteit, is een nauwe samenhang tussen onderzoek en onderwijs verzekerd.

Cursussen

Ook als u geen volledige master wilt volgen, kunt u een of meer keuzevakken volgen op het gebied van de multiculturele samenleving, zie daarvoor het vakkenaanbod van de master. Sommige van deze vakken zijn ook toegankelijk voor belangstellenden van buiten de universiteit. Daarnaast verzorgt de expertisegroep eventueel ook cursussen op maat voor organisaties die hun medewerkers willen bijscholen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met prof. Wibren van der Burg.
 

Het Masterprogramma wordt per 1 september 2012 niet meer aangeboden. Zie de studiegidsen voor meer informatie over de vakken die nog wel gegeven worden.