Onderzoek

Herijking van politieke filosofie en recht: recht doen aan dynamiek en hybride identificaties

De aanwezigheid van Islamitische minderheden in Nederland heeft een aantal lastige controversen tot gevolg, zoals de onenigheid over hoofddoekjes in publieke ruimtes of de religieus gemotiveerde weigering om handen te schudden. Deze controversen zijn anders dan de bekende conflicten met bijvoorbeeld de traditionele Protestantse minderheden in Nederland, omdat ze worden gevoed door dynamische processen van modernisering, integratie en identificatie. Ze kunnen dan ook niet adequaat worden aangepakt met de heersende politieke theorieën en juridische doctrines (bijvoorbeeld, de scheiding tussen kerk en staat en de mensenrechten- en neutraliteitsdoctrines), omdat deze te statisch zijn en te gericht op nauw omschreven groepen. In dit onderzoeksproject wordt geprobeerd om deze doctrines te reconstrueren zodat ze beter aansluiten bij de huidige conflicten in de publieke ruimte, en beter zijn toegesneden op de dynamiek en hybriditeit van identificatieprocessen. Dit onderzoek wordt gefinancierd door NWO.

Het volledige onderzoeksvoorstel kunt u hier vinden.

Kristin Henrard is coördinator van het Minority Research Network.