Toelating

Om toegelaten te kunnen worden, dient minimaal de bachelor rechtsgeleerdheid zonder aanvullende eisen te zijn behaald. Bij aanvang van de master dient men een afspraak te maken met een van de coördinatoren voor de bespreking van het voorgenomen vakkenpakket.