Wat heeft het programma mij te bieden?

  • U verwerft een degelijke kennis van de thematiek van de multiculturele samenleving en kunt hier vanuit uw juridische expertise een bijdrage aan leveren.
  • De brede interdisciplinaire invalshoek maakt deze variant bij uitstek geschikt voor wie verder wil kijken dan het positieve recht en de maatschappelijke context van het recht in de studie wil betrekken.
  • U leert maatschappelijke vraagstukken van meerdere kanten te bekijken, deze deelperspectieven te integreren en goed beargumenteerde oplossingen aan te dragen.
  • U ontwikkelt een goed analytisch inzicht en uitstekende argumentatieve vaardigheden.