Carriereperspectief

Werkgevers hebben naast specialisten ook behoefte aan academici met een brede systematische kijk. Daarom kunnen afgestudeerden van deze variant in veel beroepen terecht onder meer als beleidsambtenaar, wetgevingsjurist of advocaat, maar ook als journalist, raio of onderzoeker. Deze variant stelt één thema – de multiculturele samenleving – centraal, maar afgestudeerden zullen de verworven competenties ook rond andere maatschappelijke thema’s kunnen inzetten.