Recht in de multiculturele samenleving

Onderzoeksprogramma

De multiculturele samenleving is een van de meest omstreden thema’s van deze tijd. Hoe er ook over wordt gedacht, de nieuwe culturele en religieuze diversiteit in de Nederlandse samenleving is een onomkeerbare realiteit die op tal van terreinen vragen oproept. Mag een ambtseed ook op Allah worden gezworen? Is het dragen van een hoofddoekje een kwestie van vrouwenonderdrukking of van individuele vrijheid? Hoe moeten we de rechten van homoseksuelen waarborgen in publieke plaatsen waar traditionele gelovigen hun geloof willen vormgeven? En hoe moeten we over diversiteit nadenken als ook die steeds diverser wordt? Als “de” Nederlander niet bestaat, bestaat “de” Marokkaan, of “de” Moslim dan wel?

Dit zijn de vraagstukken waarmee de expertisegroep Recht in de Multiculturele Samenleving aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam zich bezighoudt. Dit gebeurt in het onderzoek onder andere in het kader van het NWO onderzoeksprogramma: Herijking van politieke filosofie en recht: recht doen aan dynamiek en hybride identificaties. Het thema dat in dit programma centraal staat, is hoe de liberale politieke filosofie en de juridische doctrine kunnen worden aangepast zodat ze beter zijn toe te passen op de conflicten in onze multireligieuze samenleving. Andere onderzoekers houden zich meer bezig met vragen op het terrein van het internationaal recht en de mensenrechten, in het bijzonder met de rechten van minderheden.

Maatschappelijk debat

De expertisegroep Recht in de Multiculturele Samenleving wil nadrukkelijk ook deelnemen aan het maatschappelijk debat. Leden van de expertisegroep geven lezingen voor maatschappelijke organisaties en overheden. Ze mengen zich in de discussie met publicaties in de media. Tot slot onderhouden ze op deze site een blog met analyses van, en commentaar op, actuele kwesties.